Katılım Bilgileri

1. 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı’na Dilbilim alanında çalışma yapan akademisyenlerin yanı sıra, lisans ve lisansüstü öğrencileri ya da dile, dilbilime ve dil incelemelerine ilgi duyan herkes katılabilir.

2. İlgili kişiler kurultaya bildiri, yuvarlak masa tartışması, poster sunumu ile ya da dinleyici olarak katılabilir.

Bildiri

Kurultaya bildiri ile katılacaklar bildirilerini bireysel ya da ortak bir çalışma için 20 dakika sunum, 10 dakika tartışma süresinin ayrıldığı oturumlarda sunacaklardır. 

Yuvarlak masa tartışması

Yuvarlak masa tartışmaları toplam 90 dakikalık bir sunum ve sonrası tartışma oturumu şeklinde yapılacaktır. Bir yönetici ile en çok üç konuşmacının katıldığı oturumda yönetici isterse konuşmacı olarak da yer alabilir. Yuvarlak masa toplantısı bir araştırma sorununun ilgili araştırmacılarca ayrıntılı olarak tartışılmasını, tanımlanmasını, soruna dönük çözüm önerileri geliştirilmesini amaçlar. Toplantı yöneticisi 5-10 dakika süreyle sorunu ve konuşmacıların sorunun hangi yönünü / boyutunu tartışacaklarını tanıtır. Konuşmacılar 15-20 dakika süreyle sorunun ilgilendikleri yönüne ilişkin görüşlerini, yürüttükleri araştırmaları ve önerilerini sunarlar. Son olarak yönetici dile getirilen görüşleri, ulaşılan sonuçları özetler. Toplantının konusunu ve katılacak konuşmacıları toplantı yöneticisi belirler. Yuvarlak masa formunda istenilen bilgilerin 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı Düzenleme Kuruluna iletilmesinden yönetici sorumludur. Yuvarlak Masa Tartışması kabul bilgisi yine Yöneticiye iletilecek, oturumun düzenlenmesi yöneticinin sorumluluğunda olacaktır. 

Poster

Poster sunumları henüz sonuçlanmamış bir çalışmanın gelmiş olduğu aşamayı tanıtmak, tartışmaya açmak ve geribildirim almak amacıyla çalışmanın yazılı ve görsel materyaller yardımıyla panolarda sunulması yoluyla yapılacaktır.

Düzenleme kurulunun yapacağı değerlendirmeyi kolaylaştırmak ve Kurultayın amaçlarına ulaşmasını sağlamak için Bildiri, Yuvarlak Masa Tartışması ve Poster önerilerinin ilgili formlarda belirtilen ilkeler uyarınca hazırlanması ve formların eksiksiz doldurulması gerekmektedir. (Bkz: Kurultay Kaydı). 

Bildiri, Yuvarlak Masa Tartışması, Poster özetleri en geç 30 Ocak 2013 tarihine kadar  29dilbilimkurultay@kocaeli.edu.tr veya 29dilbilimkurultay@gmail.com  elektronik posta adresine gönderilmelidir.

3. Kurultay formları 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı E-Posta adreslerine elektronik posta eki olarak en geç 19 Ocak 2013 tarihine kadar gönderilmelidir.

4. Kurultaya katılım ücretleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Katılım Ücretleri sayfasında belirtilmiştir. 

5. Katılımcılar, kendi adlarıyla - tek yazarlı - en fazla bir bildiri sunabilirler. İsterlerse çok yazarlı ikinci bir başka bildiride de yer alabilirler. Aynı katılımcının çok yazarlı da olsa üçüncü bir bildiride yer alması olanaklı değildir.